ASUS P5K Premium/WiFi-AP BIOS download miễn phí (ver. 0204)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASUS P5K Premium/WiFi-AP BIOS cho Bo mạch chủ.

ASUS P5K Premium/WiFi-AP (ver. 0204) ZIP phát hành 2007.07.17.

File được download 58 lần và được xem 13749 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ASUS
Thiết bị P5K Premium/WiFi-AP
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 0204
Kích thước file 968 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2007.07.17
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASUS P5K Premium/WiFi-AP BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
BIOS for ASUS P5K Premium/­WiFi-AP Support new CPUs.­ Please refer to our website at: http:/­/­support.­asus.­com.­tw/­cpusupport/­cpusupport.­aspx

Driver Bo mạch chủ ASUS P5K Premium/WiFi-AP phổ biến:

Driver ASUS Bo mạch chủ phổ biến: