ASUS O!Play Air firmware download miễn phí (ver. 1.­29P)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASUS O!Play Air firmware cho Album kỹ thuật số.

ASUS O!Play Air (ver. 1.­29P) ZIP phát hành 2012.04.10.

File được download 41 lần và được xem 41285 lần.

Loại Album kỹ thuật số
Hãng ASUS
Thiết bị O!Play Air
Hệ điều hành Firmware
Phiên bản 1.­29P
Kích thước file 24.83 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2012.04.10
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASUS O!Play Air firmware và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Firmware for ASUS O!Play Air 1.­ Fix the issue that in photo grid view mode,­ only first BMP picture will be shown correctly,­ the rest BMP files will be shown as question marks.­

Driver Album kỹ thuật số ASUS O!Play Air phổ biến:

Driver ASUS Album kỹ thuật số phổ biến: