ASUS O!Play Air firmware download miễn phí (ver. 1.­29N)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASUS O!Play Air firmware cho Album kỹ thuật số.

ASUS O!Play Air (ver. 1.­29N) ZIP phát hành 2012.04.10.

File được download 5 lần và được xem 13682 lần.

Loại Album kỹ thuật số
Hãng ASUS
Thiết bị O!Play Air
Hệ điều hành Firmware
Phiên bản 1.­29N
Kích thước file 24.84 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2012.04.10
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASUS O!Play Air firmware và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Firmware for ASUS O!Play Air 1.­ Fix the issue that in photo grid view mode,­ only first BMP picture will be shown correctly,­ the rest BMP files will be shown as question marks.­

Driver Album kỹ thuật số ASUS O!Play Air phổ biến:

Driver ASUS Album kỹ thuật số phổ biến: